Služby - Dynamometr – motorová brzda

Dynamometr - Motorová brzda

  • Kvalitativní změnu v práci servisu bude znamenat využívání dynamometru firmy MotoCOMtest.
  • Jeho využití bude pomáhat k detekci závad. Při provádění akcelerační zkoušky se snadno může stát, že se odhalí (často hlavně díky analýze výfukových plynů) nějaká porucha v motoru nebo v jeho příslušenství - např. nefunkční čidlo, rozhozené časování ventilů, vadná svíčka, chybná funkce přívěry, průchodnost sání a stavu jazýčkových ventilů, dá se usuzovat i na závady v řídicí elektronice apod.
  • Hlavní použití dynamometru je ve využití pro změnu vlastnosti motoru. Na začátku je určitý profil pro daný typ motorky a s ním se pracuje po celou dobu měření. Potom se porovnává v určitých změnách např. na straně sání nebo výfuku a doplní se o znalost hodnot z analyzátoru výfukových plynů, čímž se dá určit jakým způsobem se změna projevila.
  • Po usazeni na stolici a po kalibraci, následuje první zkouška, která sestává obvykle ze dvou až třech po sobě následujících akceleracích pod plným plynem. Zakončeni tvoří doběhová zkouška pro změření pasivních odporů (guma, řetěz, převody). Motorka se již ze stolice nesundává, aby se neměnila její poloha vůči akceleračnímu válci.
  • Porovnáním jednotlivých průběhů kroutícího momentu změřených po sobě následujícími akceleracemi ukáže, jak motor reaguje. Různé manipulace v tryskách, nastaveni jehly , ladění karburátoru, výfuků, využitím lambda hodnot a jiným se dá zoptimalizovat výkon motoru.
  • Veškeré zjištěné parametry z různých čidel eviduje mikropočítač. Vlastní vyhodnoceni se potom realizuje v počítači, který na základě grafů znázorňuje problém i různými zásahy postihuje změnu ve výkonu motoru. Stavové grafy se mohou vytisknout a předat zákazníkovi.© ENSiS 2008

Veškeré údaje uvedené na těchto www stránkách jsou pouze ilustrativní.
úpravny vody | korálky | originální dárky | Bugaboo | vibrátory a erotické pomůcky | Quad | krby Romotop | Swarovski | sportovní poháry